Jaká je skutečná funkce tlustého svodu na dvoudobých motocyklech?

Jaká je skutečná funkce tlustého svodu na dvoudobých motocyklech. Kamarádi říkají, že je to kvůli výfukové přívěře.
Díky za odpověď, Filip

1 odpověď

hlas nahoru 2 hlas dolů odpověď akceptována
Na téma laděných výfuků by se dalo napsat několik knih, ladění motorů je nesmírně složité. Pokusím se to velmi velmi zjednodušit.

Hlavní problém tkví v úniku nové nasáté směsi z válce ještě před jejím spálením. U čtyřdobého motoru tomuto úniku zabraňují uzavřené výfukové ventily, ovšem u dvoudobé koncepce je jediným uzávěrem samotný píst, jehož hrany slouží jako „ventily“ všech kanálů ve válci – proto se někdy v technických datech píše u 2T rozvod pístem.

Nyní zapoj fantazii. Ono rozšíření svodu zajistí odraz části vln, ve kterých se zplodiny šíří, a tyto vlny se pak vracejí zpět k válci, kde „zatlačí“ část uniklé nové směsi zpět do válce. Snižují se tím tedy ztráty, což v praxi znamená vyšší účinnost práce motoru v určitých otáčkách, ne však v celém spektru. I proto je důležité, aby byl svod naladěn na provozní požadavky motoru. Tento princip výfukového systému se označuje jako rezonanční.

Ve dvoudobém světě hraje svod důležitější roli než samotná výfuková koncovka. K vylepšení točivého momentu potom slouží i výfuková přívěra, kterou jsi zmínil a která je nedílnou součástí moderních, již nejenom dvoudobých motorů.
Hawk - CMN
cmn

Tvá odpověď

 
nebo
Captcha

Není to přesně to co jsi hledal? Zkus najít podobnou otázku pomocí tagů  nebo polož vlastní otázku.